VE-Systems pand 1

VE-Solutions

VE-Solutions is ontstaan omdat we steeds vaker de vraag kregen om buiten de standaardoplossingen mee te denken en met onze expertise invulling te geven bij het bedenken van specifieke oplossingen. VE-Systems is met VE-Solutions nog beter in staat om maatwerkoplossingen uit te werken, te faciliteren en ook te realiseren. Gezien de jarenlange ervaring geldt dit zeker voor de totaaloplossingen binnen facilitaire en dienstverlenende branches waar we al die jaren al voor mogen werken. Door de nieuwe visie is VE-Systems met VE-Solutions actief voor ziekenhuizen, klinieken, zorginstellingen, laboratoria, cleanrooms en organisaties in de logistiek, opslag en/of afvalinzamelaars. Hierbij geldt dat creativiteit, branche- en productkennis, klantgerichtheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit steeds meer doorslaggevend zijn.

VE-Systems pand 1

Specificaties

Nadat de probleemanalyse inzichtelijk is, de exacte wensen, eisen en specificaties geformuleerd zijn wordt er gestart met de projectmatige uitwerking. In jarenlange ervaring zien we dat specifieke wensen, eisen en specificaties sterk zijn toegenomen binnen de branches waar we voor mogen werken en samenwerken. Dit vraagt steeds meer flexibiliteit en creativiteit van onze organisatie, kennisniveau en steeds specifiekere maatwerkoplossingen. Deze moeten vanzelfsprekend altijd voldoen aan de (medische) wet- en regelgeving en daarnaast oplossingen bieden op het gebied van maatvoering, functionaliteit, duurzaamheid en/of afwijkende specificaties.

Sommige specificaties zijn soms zo specifiek dat ze alleen toepasbaar waren op één klantcase. Om deze reden zag VE-Solutions het levenslicht, de focus ligt hiermee op de bedrijfsprocessen, de totaaloplossing en producten dienen dan veel meer als bouwstenen. VE-Systems is met VE-Solutions en deze benadering nog beter in staat zo efficiënt mogelijk toepassen van maatwerkoplossingen op het gebied van (RVS) werkplekinrichting, (SZA) afvaloplossingen, modulaire inrichtingen, facilitaire oplossingen, opslagsystemen en interne logistieke transportmiddelen. Bekijk de oplossingen om te zien wat we allemaal al op maat hebben mogen realiseren.

Contact

VE-Solutions streeft naar een langetermijnvisie en lange termijn samenwerkingen met opdrachtgevers. Dit is terug te zien in de service, dienstverlening en communicatie. Kennismaken met VE-Solutions? Neem dan contact met ons op, we leren u graag (beter) kennen.