Zorgbranche default header

Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

VE-Systems, gevestigd aan Ohmstraat 8, 3861NB  Nijkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AVG verantwoordelijke

André Ruijter is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. André Ruijter is te bereiken via e-mail via of telefoonnummer 033-245 8334

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

VE-Systems verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt. Zodat wij u kunnen bereiken in het geval van een offerte,  bestelling, orderbevestiging, levering, betaling, enz.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Initialen, voornaam, achternaam, m/v, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom worden mijn persoonsgegevens bewaard

VE-Systems bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar na de laatste factuur, omdat deze gekoppeld is aan één of meerdere documenten in onze software en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. U heeft wel het recht om vergeten te worden. In Exact online kunnen wij uw gegevens wel anonimiseren op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

VE-Systems verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan vervoerders indien dat nodig is om onze levering aan u goed te laten verlopen.

Website cookies

VE-Systems gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De analytische cookies gebruiken wij om onze website te optimaliseren en alleen als u daarvoor toestemming geeft op de cookie banner.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken per mail te ontvangen. Dit kan uitsluitend naar het e-mail adres dat wij van u in ons bestand hebben. Alle verzoeken kunnen naar AVG verantwoordelijke gestuurd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VE-Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VE-Systems werkt met Exact online inclusief de veilige 2 staps authenticatie, zodat de vastgelegde persoonsgegevens optimaal beschermd zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze AVG verantwoordelijke.

VE-Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de autoriteitpersoonsgegevens.