Header cleanroom

Farmaceutische Industrie

Opschalen bij toenemende behoeften

Bij een van onze klanten in de farmaceutische industrie is de kernactiviteit het produceren, testen en opleveren van biologische geneesmiddelen. Een zeer nauwkeurig productieproces waarbij de kwaliteit van grondstof tot eindproduct constant gemonitord wordt. Buiten de kwaliteit moet men de houdbaarheid en stabiliteit van deze geneesmiddelen ook garanderen. Een productomgeving die aan zware regelgeving moet voldoen, waarbij processen constant verbeteren en flexibiliseren.

Gedurende een periode waarin de behoefte aan het eindproduct toenam, moest de productiecapaciteit opgeschaald worden. Hierdoor nam de behoefte aan grondstoffen toe, met als gevolg dat de opslagcapaciteit bij de productieafdelingen onder druk kwam te staan. VE-Systems is gevraagd een passende oplossing te bedenken voor deze voorraadlocaties.

Farm In 1

"

Omdat de oude stellingen niet meer aan de kwaliteitsvoorwaarden voldeden en veel ruimte in beslag begonnen te nemen, is besloten om een nieuw type opslagsysteem aan te schaffen. Hierbij zijn wij op advies van VE-Systems overgegaan op het verrijdbare RVS Metro Super Erecta TopTrack systeem.

"

aldus de opdrachtgever

Header cleanroom

Opslagruimte

De betreffende opslagruimte was voorzien van RVS-stellingen welke nauwelijks in hoogte verstelbaar waren, zo bleek door de uitgebreide analyse die VE-Systems heeft uitgevoerd. De stellingen waren stationair en inflexibel qua indeling. Verder was de ruimte te beperkt om met traditionele stellingen aan de opslagcapaciteit te voldoen.

VE-Systems Case farmaceutische industrie 1

Aan de hand van de indeling van de ruimte en de maatvoering heeft VE-Systems de projecttekening voorgelegd waarbij met name rekening is gehouden met de behoefte van de gebruiker en de functionaliteit van het geheel.

VE-Systems heeft een advies afgegeven om met verrijdbare gekoppelde stellingen te gaan werken; het RVS Metro Super Erecta TopTrack systeem. Deze oplossing heeft als voordeel dat de stellingen gekoppeld zijn en daardoor onafhankelijk van elkaar te verrijden zijn. Met dit systeem minimaliseer je het aantal looppaden en is het mogelijk om tot 40% meer opslagcapaciteit te creëren. Na definitieve afstemming is het advies overgenomen en is de opslagruimte op deze manier ingericht.

VE-Systems Case Farmaceutische industrie 2

VE-Systems heeft een totaaloplossing gevonden voor een efficiënter gebruik van de ruimte inclusief een ergonomische indeling. De indeling is eenvoudig aan te passen en doordat de onderlinge secties verrijdbaar zijn, kan de hygiëne in de ruimte ook beter gewaarborgd worden. Ten opzichte van de oude situatie is er nu een duidelijke en verantwoorde scheiding van ‘clinical dedicated’ equipment mogelijk.

Producten als bouwstenen

Door het gebruik van bovenstaande producten heeft VE-Systems de bouwstenen voor de totaaloplossing gevonden voor een nog efficiëntere opslag inclusief de juiste kwaliteitsvoorwaarden.

Uiteindelijk kan VE-Systems met trots terugkijken op een geslaagd advies en de levering van de daarbij behorende producten. Door het brede assortiment en ver teruggaande ervaring in diverse branches is VE-Systems in staat een complete en volledige oplossing aan te bieden.

Wil jij meer weten over andere cases? Ga dan hier naar onze cases overzichtspagina.

Ben jij benieuwd naar de vele oplossingen voor opslagsystemen? Neem contact op met VE-Systems voor meer informatie.

Producten bij deze case